Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1991-12-18
Date of announcement:
1991-10-24
Date of entry into force:
1991-10-24
Date of binding force:
1991-10-24
Date of repeal:
2003-10-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)
Repealing acts (1)