Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
1934-10-27
Data wydania:
1934-10-24
Data wejścia w życie:
1935-01-01
Data uchylenia:
2003-10-01
Uwagi:
zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) weszły w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający:
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty wykonawcze (6)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (26)
Akty uchylające (1)