Wyszukiwanie

układowe postępowanie

Liczba znalezionych aktów: 22.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1520 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe
Dz.U. 2020 poz. 1228 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe
Dz.U. 2019 poz. 498 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 785 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1821 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 26 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 43 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia nadzorcy w postępowaniu układowym.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 320 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo o postępowaniu układowym.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 253 Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie postępowania oddłużeniowego spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1936 nr 53 poz. 387 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 835 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Przepisy wprowadzające prawo upadłościowe.
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1925 nr 119 poz. 860 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1925 r. o najniższej ofercie jako wymogu wniosku o wdrożenie postępowania ugodowego.