There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1997-10-07
Date of announcement:
1997-08-20
Date of entry into force:
2001-01-01
Date of binding force:
2001-01-01
Remarks:
Przepisy art. 12-98 wchodzą w życie z dniem 22 października 1997 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 19 marca 2013 r. (Dz. U. poz. 370)
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Amended acts (87)
Executory orders (1)
Judgement of the Constitutional Tribunal (1)
Amending acts (32)