Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1981-09-30
Data wydania:
1981-09-25
Data wejścia w życie:
1981-10-01
Uwagi:
zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (38)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (51)