There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Amended acts (4)
Acts deemed repealed (2)
References (12)
Executory orders (7)
Amending acts (2)
Repeals arising from (2)