Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1982-02-01
Data wydania:
1982-01-26
Data wejścia w życie:
1982-02-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Akty uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (281)
Orzeczenie TK (9)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (89)
Dyrektywy europejskie (1)