Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, szczegółowego wykazu stanowisk oraz zakresu obowiązków, uprawnień i kwalifikacji nauczycieli sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1983-12-21
Date of announcement:
1983-12-08
Date of entry into force:
1983-12-21
Date of binding force:
1983-12-21
Date of repeal:
1991-10-25
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Repeals arising from (1)