This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1991-10-25
Date of announcement:
1991-09-07
Date of entry into force:
1991-10-25
Date of binding force:
1991-10-25
Remarks:
przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. KULTURY I SZTUKI
Amended acts (7)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (34)
References (1)
Executory orders (753)
Judgement of the Constitutional Tribunal (8)
Information on the consolidated act (9)
Amending acts (114)