Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
akt objęty tekstem jednolitym
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2012-03-26
Date of announcement:
2012-03-20
Date of entry into force:
2012-04-10
Date of binding force:
2012-04-10
Remarks:
Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 832
Issuing authority:
  • MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (1)