There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2015-05-14
Date of announcement:
2015-04-27
Date of entry into force:
2015-09-01
Date of binding force:
2015-09-01
Date of repeal:
2019-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (4)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)