Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2013-03-21
Date of announcement:
2013-03-05
Date of entry into force:
2013-04-05
Date of binding force:
2013-04-05
Date of repeal:
2017-01-16
Remarks:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 893 z wyj. par. 2 i 3
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
References (3)
Repeals arising from (1)