There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2002-05-09
Date of announcement:
2002-02-26
Date of entry into force:
2002-09-01
Date of binding force:
2002-09-01
Date of repeal:
2009-01-30
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (1)
Amending acts (6)
Repealing acts (1)