Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-09-13
Date of announcement:
2021-09-10
Date of entry into force:
2021-09-14
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)