Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-08-06
Date of announcement:
2021-08-04
Date of entry into force:
2021-08-09
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI I NAUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
European directives (1)