Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2021-08-31
Date of announcement:
2021-08-27
Date of entry into force:
2021-09-01
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI I NAUKI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)