Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 14 kwietnia 1972 r. zmieniające zarządzenie Ministra Oświaty w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1972-04-14
Date of entry into force:
1972-05-20
Date of binding force:
1972-05-20
Date of repeal:
1992-08-31
Issuing authority:
  • MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)