This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-04-24
Date of announcement:
1992-04-14
Date of entry into force:
1992-05-09
Date of binding force:
1992-05-09
Remarks:
par. 9 wszedł w życie z dniem 1 września 1992 r.
Issuing authority:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (4)