Wyszukiwanie

wyznania

Liczba znalezionych aktów: 329.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 970 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2023 poz. 299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Pilskiej
Dz.U. 2023 poz. 265 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2023 poz. 85 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 2616 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 2230 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2022 poz. 1435 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2022 poz. 1389 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2022 poz. 633 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2021 poz. 1915 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2021 poz. 1113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce
Dz.U. 2021 poz. 711 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2021 poz. 537 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce
Dz.U. 2020 poz. 2312 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2021
Dz.U. 2020 poz. 2156 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2020 poz. 1327 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2020 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
Dz.U. 2019 poz. 2394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2020
Dz.U. 2019 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2019 poz. 1347 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 38 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Charytatywnej
Dz.U. 2018 poz. 2087 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Dz.U. 2018 poz. 1457 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2018 poz. 380 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 2384 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2018
Dz.U. 2017 poz. 2198 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2017 poz. 1153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2017 poz. 477 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
Dz.U. 2016 poz. 2187 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017
Dz.U. 2016 poz. 1219 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2015 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2015 poz. 1383 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli
Dz.U. 2015 poz. 483 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 169 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 44 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 14 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 13 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1938 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2015
Dz.U. 2014 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1798 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1726 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Dz.U. 2014 poz. 1712 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 477 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Dz.U. 2014 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie
Dz.U. 2014 poz. 108 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu "Salvator"
Dz.U. 2013 poz. 1740 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014
Dz.U. 2013 poz. 1169 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 1025 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum "Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych
Dz.U. 2013 poz. 432 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt K 25/10
Dz.U. 2013 poz. 397 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach
Dz.U. 2013 poz. 66 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2013 poz. 20 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2013 poz. 18 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2013
Dz.U. 2012 poz. 932 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży
Dz.U. 2012 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Chełmie
Dz.U. 2012 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Frontida" z siedzibą w Siedlcach
Dz.U. 2012 poz. 553 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Terespolu
Dz.U. 2012 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Białej Podlaskiej
Dz.U. 2012 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu
Dz.U. 2012 poz. 17 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2012
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 862 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie"
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1740 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2011
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1000 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 673 obowiązujący Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - prawo celne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 7 poz. 43 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1750 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2010
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 855 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 817 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 285 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Światłość" Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Krzywcu
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2009
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1118 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 232 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Korespondencyjnej Szkole Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1797 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"
Dz.U. 2007 nr 159 poz. 1118 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 878 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1815 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2007
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1965 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1939 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2005 r. sygn. akt SK 25/02
Dz.U. 2005 nr 214 poz. 1814 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2006
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 293 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2768 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną
Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1591 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1534 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1038 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2311 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005
Dz.U. 2003 nr 189 poz. 1861 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 października 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny"
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1546 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych
Dz.U. 2003 nr 155 poz. 1517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 960 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1369 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia.
Dz.U. 2002 nr 17 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2002-2003.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1410 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 526 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave".
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 525 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku.
Dz.U. 2000 nr 31 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów: Zdrowia, Edukacji Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad organizowania wykonywania praktyk religijnych właściwych dla wyznania adwentystycznego.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 319 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 651 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 603 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1999 nr 38 poz. 374 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235 obowiązujący Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1998 nr 139 poz. 904 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych.
Dz.U. 1998 nr 117 poz. 757 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 381 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 1998 r. - sygn. akt K. 35/97.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 375 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 128 poz. 832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego odpoczynku.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 254 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 253 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 251 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 632 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw, katechizacji i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania polskokatolickiego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 631 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 630 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 października 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycznego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 1996 nr 67 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 482 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 481 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 479 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o spisie ludności i mieszkań w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 734 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wyłączenia nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 636 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 84 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
Dz.U. 1993 nr 83 poz. 390 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Dz.U. 1992 nr 99 poz. 497 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 250 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wykładni art. 61 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 552 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 459 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 11 października 1991 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 66 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1991 nr 64 poz. 271 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie wyłączania nieruchomości zamiennych lub nakładania obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz kościelnych osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 481 uchylony Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Dz.U. 1990 nr 55 poz. 321 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 297 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie zwolnienia osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1989 nr 46 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 12 lipca 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu prowadzenia rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
Dz.U. 1989 nr 29 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 178 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 233 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie przez organizacje społeczne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych.
Dz.U. 1985 nr 28 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 maja 1983 r. w sprawie rozciągnięcia niektórych przepisów Karty Nauczyciela na nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 233 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1982 r. w sprawie zasad zwalniania kościołów i związków wyznaniowych oraz ich jednostek organizacyjnych od podatków obrotowego i dochodowego.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1978 nr 2 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie wydawania osobom prawnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o celach religijnych.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 30 poz. 175 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1973 r. w sprawie umorzenia niektórych należności państwowych oraz przyznania ulg podatkowych i dotacji dla osób prawnych Kościoła Rzymskokatolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, duchownych i pracowników kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 11 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej.
Dz.U. 1971 nr 16 poz. 156 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny.
Dz.U. 1962 nr 32 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie wyłączenia niektórych zgromadzeń spod przepisów ustawy o zgromadzeniach.
Dz.U. 1962 nr 20 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach.
Dz.U. 1959 nr 46 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie warunków odstępowania gruntów państwowych na zakładanie i rozszerzanie cmentarzy.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 6 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 172 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 156 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i Bełczynie.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 358 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 sierpnia 1949 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 335 uchylony Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 250 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. w sprawie zmiany ustawy o zbiórkach publicznych.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 395 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.
Dz.U. 1947 nr 59 poz. 316 uchylony Dekret z dnia 5 września 1947 r. o uregulowaniu położenia prawnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Mariawickiego i Kościoła Starokatolickiego.
Dz.U. 1947 nr 52 poz. 272 uchylony Ustawa z dnia 4 lipca 1947 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 273 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego.
Dz.U. 1945 nr 48 poz. 271 uchylony Dekret z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie.
Dz.U. 1945 nr 46 poz. 259 uchylony Dekret z dnia 16 października 1945 r. o stosunku Państwa do Kościoła Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1939 nr 57 poz. 370 uchylony Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1939 nr 5 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1938 nr 88 poz. 597 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Dz.U. 1937 nr 28 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 marca 1937 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1936 nr 94 poz. 659 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 88 poz. 613 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 518 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 517 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 września 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o warunkach obrotu mięsem, pochodzącym z uboju rytualnego.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych o sposobach i warunkach uboju rytualnego zwierząt gospodarskich.
Dz.U. 1936 nr 57 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 lipca 1936 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 241 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1936 nr 30 poz. 240 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1935 nr 36 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 kwietnia 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu o zmianie w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1933 nr 22 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 758 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1932 nr 90 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1932 r. o zmianie w rozporządzeniu z dnia 15 marca 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 20 września 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1932 nr 63 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 czerwca 1932 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 698 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 września 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 214 Ustawa z dnia 13 marca 1931 r. o wygaśnięciu mocy prawnej przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją obywateli Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1930 nr 75 poz. 593 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 października 1930 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyborów rabinów i podrabinów w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1930 nr 75 poz. 592 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 października 1930 r. w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 606 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 października 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1929 nr 60 poz. 469 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o związkach międzykomunalnych.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 marca 1929 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji prawosławnej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1929 nr 31 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 kwietnia 1929 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1928 nr 52 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.
Dz.U. 1928 nr 30 poz. 278 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zwołaniu Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.
Dz.U. 1928 nr 28 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 152 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. o sprzedaży placu państwowego w Kostopolu w województwie wołyńskiem pod budowę kościoła ewangelickiego.
Dz.U. 1927 nr 91 poz. 818 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 r. o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.
Dz.U. 1927 nr 64 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 czerwca 1927 r. o utworzeniu okręgów gmin wyznaniowych żydowskich na obszarach: powiatów białostockiego, bielskiego, grodzieńskiego, sokólskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego oraz na obszarach województw: nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1927 nr 1 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 grudnia 1926 r. o nauce szkolnej religji katolickiej.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 715 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych do nauczania religji mojżeszowej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich prywatnych i państwowych.
Dz.U. 1926 nr 124 poz. 714 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych, oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 583 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Łukowej, pow. jędrzejowskiego.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 marca 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie udzielania pomocy państwowej przy wykonywaniu postanowień i dekretów kościelnych.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 163 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 marca 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wynagrodzenia duszpasterzy za udzielanie nauki religji w publicznych szkołach powszechnych.
Dz.U. 1926 nr 16 poz. 87 Ustawa z dnia 13 stycznia 1926 r. o zwrocie parafji Bożego Ciała w Poznaniu b. klasztoru OO. Karmelitów, przylegającego do kościoła Bożego Ciała.
Dz.U. 1926 nr 6 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie komisyj mieszanych dla ochrony zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w katolickich kościołach i lokalach kościelnych.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 807 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie utworzenia gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze województw: wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i gmin: białowieskiej, masiewskiej i suchopolskiej powiatu bielskiego województwa białostockiego oraz okręgu administracyjnego wileńskiego.
Dz.U. 1924 nr 55 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 maja 1924 r. dotyczące zmiany § 19 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 września 1923 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych duchownych rzymsko-katolickich do nauczania religji w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Dz.U. 1922 nr 32 poz. 257 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1922 r. zmieniająca postanowienia §§ 152-162 ustawy dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim z dnia 20 lutego 1849 r.
Dz.U. 1922 nr 18 poz. 146 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1922 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wykonywania praw i opieki Państwa w sprawach wyznaniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1922 nr 6 poz. 38 Dekret z dnia 12 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy rzymsko-katolickiego kościoła parafjalnego w Łosewie.
Dz.U. 1921 nr 65 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 5 lipca 1921 r. w przedmiocie urządzenia i utrzymywania zakładów kąpielowych rytualnych (t. zw. mykw) dla ludności wyznania mojżeszowego.
Dz.U. 1920 nr 89 poz. 583 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o przywróceniu praw majątkowych unitom.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 175 Dekret o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.
M.P. 2020 poz. 36 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów EXODUS
M.P. 2017 poz. 186 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich
M.P. 2016 poz. 1191 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie potępienia masowej eksterminacji mniejszości religijnych przez tzw. Państwo Islamskie
M.P. 2016 poz. 1101 obowiązujący Zarządzenie nr 155 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zniesienia Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2016 poz. 235 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej "Ku Zbawieniu" w Białymstoku na Zbór "Droga Zbawienia" Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
M.P. 2015 poz. 715 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Białowieża na Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białowieży
M.P. 2015 poz. 518 uchylony Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016
M.P. 2014 poz. 891 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie na obszarze północnego Iraku i Syrii
M.P. 2014 poz. 716 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów "Oaza" w Wiśle
M.P. 2013 poz. 895 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia solidarności z prześladowanymi wspólnotami chrześcijańskimi na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Egipcie
M.P. 2011 nr 26 poz. 274 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata
M.P. 2009 nr 63 poz. 850 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" z siedzibą w Warszawie
M.P. 2003 nr 53 poz. 844 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2004 r.
M.P. 2002 nr 39 poz. 607 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2002 r. dotycząca pielgrzymki Jego Świątobliwości Jana Pawła II do Ojczyzny.
M.P. 1998 nr 40 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 par. 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
M.P. 1997 nr 77 poz. 730 obowiązujący Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
M.P. 1997 nr 54 poz. 513 uchylony Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.
M.P. 1996 nr 39 poz. 389 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu regulacji w przedmiocie przywrócenia Kościołowi Ewangelicko-Metodystycznemu w Rzeczypospolitej Polskiej władania nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Straszewskiego nr 20.
M.P. 1995 nr 66 poz. 743 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych i uczestniczenia w nauczaniu religii dzieciom i młodzieży wyznania ewangelicko-augsburskiego, przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, sanatoriach, prewentoriach i szpitalach.
M.P. 1995 nr 31 poz. 366 uchylony Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
M.P. 1994 nr 59 poz. 506 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1994 r. w sprawie Międzynarodowego Roku Rodziny.
M.P. 1994 nr 50 poz. 421 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania za pomnik historii.
M.P. 1994 nr 39 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1994 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Ministra Finansów.
M.P. 1994 nr 23 poz. 190 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1994 nr 7 poz. 62 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
M.P. 1993 nr 20 poz. 195 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1992 nr 25 poz. 181 obowiązujący Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie warunków zapewniania prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach.
M.P. 1991 nr 39 poz. 279 obowiązujący Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego.
M.P. 1990 nr 5 poz. 39 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
M.P. 1989 nr 36 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1989 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków dochodowego i wyrównawczego od darowizn na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej prowadzonej przez osoby prywatne kościołów i innych związków wyznaniowych.
M.P. 1989 nr 22 poz. 174 uchylony Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie.
M.P. 1988 nr 17 poz. 143 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia spisu osób duchownych oraz mieszkań znajdujących się na terenie instytucji wyznaniowych.
M.P. 1973 nr 57 poz. 325 obowiązujący Uchwała nr 303 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie przekazania osobom prawnym Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
M.P. 1973 nr 57 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 302 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1973 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości i szpitala w Trzebnicy.
M.P. 1949 nr 68 poz. 885 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność przez związki samorządu terytorialnego niektórych szpitali utrzymywanych przez stowarzyszenia: "Polski Czerwony Krzyż" i "Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej" oraz przez kongregacje, związki, stowarzyszenia religijne i fundacje.
M.P. 1939 nr 136 poz. 319 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 6 maja 1939 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Konsystorzy Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
M.P. 1937 nr 172 poz. 284 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 1937 r. o uchyleniu przymusowego zarządu państwowego nad b. majątkiem pocerkiewnym w Białej Podlaskiej, stanowiącym własność hipoteczną Jana Siłucha.
M.P. 1937 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 grudnia 1936 r. o pensji i emeryturze rabinów i podrabinów oraz o zabezpieczeniu pozostałych po nich wdów i sierot.
M.P. 1936 nr 184 poz. 344 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich
M.P. 1936 nr 135 poz. 246 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 1936 r. w sprawie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich
M.P. 1933 nr 58 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 lutego 1933 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 28 września 1932 r. w sprawie podziału terytorialnego gmin wyznaniowych żydowskich w województwach poznańskiem i pomorskiem
M.P. 1933 nr 15 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 stycznia 1933 r. w sprawie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
M.P. 1932 nr 249 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 28 września 1932 r. w sprawie podziału terytorjalnego gmin wyznaniowych żydowskich w województwach poznańskiem i pomorskiem.
M.P. 1931 nr 131 poz. 197 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 2 czerwca 1931 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad majątkiem b. Łuckiego Prawosławnego Bractwa Podniesienia Krzyża w Łucku
M.P. 1931 nr 106 poz. 155 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 23 kwietnia 1931 r. o częściowej zmianie zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lutego 1931 w przedmiocie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich, mianowicie w Warszawie, oraz na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego.
M.P. 1931 nr 52 poz. 87 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 lutego 1931 r. w przedmiocie określenia liczebnego składu członków i zastępców członków rady oraz zarządu dla poszczególnych gmin wyznaniowych żydowskich wielkich, mianowicie w Warszawie oraz na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego
M.P. 1931 nr 34 poz. 59 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 3 lutego 1931 r. w przedmiocie dokonania wyborów organów zarządzających w gminach wyznaniowych żydowskich w Warszawie i na obszarze województwa warszawskiego, łódzkiego, lubelskiego, kieleckiego i części województwa białostockiego