There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.

Show content in full window
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (35)
References (10)
Amending acts (4)
Repeals arising from (1)