Wyszukiwanie

wywłaszczenia

Liczba znalezionych aktów: 477.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 344 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2021 poz. 1899 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 1990 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2020 poz. 532 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2020 poz. 65 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 801 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2019 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2018 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2018 poz. 121 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2017 poz. 2375 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15
Dz.U. 2016 poz. 2147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 1774 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 1039 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 r. sygn. akt SK 26/14
Dz.U. 2015 poz. 782 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2015 poz. 43 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2014 poz. 518 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2013 poz. 712 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2012 poz. 1472 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. akt P 12/11
Dz.U. 2012 poz. 1429 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2012 poz. 931 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 2011 nr 130 poz. 762 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. akt SK 41/09
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 673 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt SK 9/08
Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1476 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. sygn. akt SK 43/07
Dz.U. 2006 nr 12 poz. 63 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach płatnych.
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 603 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1999 nr 41 poz. 412 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U. 1997 nr 80 poz. 493 uznany za uchylony Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o szczególnych zasadach gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości na terenach objętych powodzią z lipca 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 435 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 773 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. zmieniająca ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 550 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek organizacyjnych przejmowanych przez wojewodów.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 414 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1996 nr 85 poz. 390 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1996 nr 38 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 139 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1996 nr 5 poz. 33 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 486 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.
Dz.U. 1995 nr 97 poz. 480 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 68 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 1995 r. o utracie mocy obowiązującej przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 601 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 384 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 363 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 324 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 323 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 186 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 185 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 44 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 118 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 85 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 74 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1993 nr 65 poz. 309 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 212 obowiązujący Ustawa z dnia 28 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 126 obowiązujący Uchwała Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 1993 r. w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 487 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wykładni art. 2 i 8 ustawy z dnia 29 września 1992 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 455 uchylony Ustawa z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 75 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 1992 r. w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 46 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 315 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości udziału w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie określenia rodzajów gruntów, które uważa się za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 29 uchylony Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1990 nr 79 poz. 464 uchylony Ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 października 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1989 nr 10 poz. 56 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w zarząd oraz użytkowanie nieruchomości państwowych, przekazywania tych nieruchomości między państwowymi jednostkami organizacyjnymi i dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1988 nr 24 poz. 170 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1988 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 300 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad oprocentowania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz warunków przedterminowej jego wypłaty.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń w razie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1984 nr 14 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1984 r. zmieniające niektóre przepisy dotyczące depozytów oraz zbywania ruchomości stanowiących własność Państwa.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1982 nr 12 poz. 91 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1981 nr 31 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Dz.U. 1981 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 73 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 marca 1976 r. w sprawie włączania i wyłączania gruntów państwowego gospodarstwa leśnego oraz zmiany uprawy leśnej na inny rodzaj użytkowania.
Dz.U. 1975 nr 17 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia zadań i uprawnień należących do powiatowych rad narodowych i naczelników powiatów, które przejmują wojewódzkie rady narodowe i wojewodowie.
Dz.U. 1974 nr 36 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zasad ustalania odszkodowań za budynki i grunty w mieście, ograniczenie prawa własności oraz za odjęcie lub ograniczenie innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 września 1974 r. w sprawie wszczynania postępowania wywłaszczeniowego mimo niedołączenia do wniosku o wywłaszczenie niektórych dokumentów.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 131 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 1974 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1974 nr 8 poz. 47 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1974 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1974 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 283 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zagospodarowaniu lasów nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1973 nr 48 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 maja 1973 r. w sprawie odszkodowania za przejęte na własność Państwa tereny budowlane oraz zbywania działek budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 października 1972 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 193 uznany za uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz ustawy o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1972 nr 27 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1972 r. o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 249 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 1971 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.
Dz.U. 1971 nr 19 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z rzeczami znalezionymi w budynku publicznym.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1971 r. w sprawie orzekania o przejściu depozytów na własność Państwa.
Dz.U. 1970 nr 28 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 21 października 1970 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
Dz.U. 1970 nr 7 poz. 57 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów.
Dz.U. 1970 nr 3 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1970 r. w sprawie zasad przejmowania terenów budowlanych na obszarach wsi na własność Państwa.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 216 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o terenach budowlanych na obszarach wsi.
Dz.U. 1969 nr 22 poz. 159 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 7 lipca 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 10 stycznia 1969 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1969 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie przekazywania nieruchomości rolnych i niektórych innych nieruchomości położonych na terenie gromad pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków.
Dz.U. 1968 nr 6 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1968 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1967 r. w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Praga-Północ w m. st. Warszawie za obszar urbanizacyjny.
Dz.U. 1963 nr 32 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa.
Dz.U. 1963 nr 28 poz. 168 uchylony Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1962 nr 38 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad odszkodowania za wywłaszczenie prawa wieczystego użytkowania.
Dz.U. 1962 nr 10 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1961 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1961 r. w sprawie zasad i trybu rozliczania się w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości rolnych.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1959 nr 24 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie zasad i trybu przejmowania nieruchomości na pokrycie niektórych zaległych zobowiązań wobec Państwa.
Dz.U. 1959 nr 14 poz. 78 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Dz.U. 1958 nr 77 poz. 398 uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1958 r. o szczególnym trybie ściągania zaległości z tytułu niektórych zobowiązań właścicieli nieruchomości wobec państwa.
Dz.U. 1958 nr 67 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.
Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.
Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 173 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o uchyleniu dekretu z dnia 9 lutego 1953 r. o całkowitym zagospodarowaniu użytków rolnych.
Dz.U. 1957 nr 39 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi.
Dz.U. 1957 nr 1 poz. 3 uchylony Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1956 nr 58 poz. 270 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego.
Dz.U. 1955 nr 18 poz. 107 akt posiada tekst jednolity Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.
Dz.U. 1955 nr 11 poz. 67 uchylony Dekret z dnia 11 marca 1955 r. zmieniający ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 36 akt jednorazowy Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa.
Dz.U. 1954 nr 41 poz. 184 uchylony Dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy.
Dz.U. 1952 nr 25 poz. 172 uchylony Dekret z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1951 nr 47 poz. 344 wygaśnięcie aktu Dekret z dnia 6 września 1951 r. o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu aptek na własność Państwa.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 448 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o zmianie ustawy o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 334 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Zakładzie Lecznictwa Pracowniczego.
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 327 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. zmieniająca ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1950 nr 10 poz. 111 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 1950 r. o sprostowaniu błędów w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1949 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Bieczu, w Dynowie, w Kcyni, w Łosicach i Bełczynie.
Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.
Dz.U. 1950 nr 3 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejmowania przez Państwo samorządowych zakładów leczniczych.
Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym.
Dz.U. 1949 nr 47 poz. 354 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1949 r. w sprawie przekazywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
Dz.U. 1949 nr 45 poz. 333 akt jednorazowy Dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1949 nr 35 poz. 256 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1949 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów wprowadzających to prawo; 2) w dekrecie z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali; 3) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych; 4) w dekrecie z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym; 5) w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 lipca 1932 r. o podatkach za legalizację narzędzi mierniczych; 6) w rozporządzeniu Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy; 7) w rozporządzeniu Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych i 8) w rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1949 r. w sprawie zwinięcia Wydziału Stomatologicznego w Uniwersytecie Łódzkim i utworzeniu Oddziału Stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Łódzkiego oraz przemianowania, zwinięcia i utworzenia katedr w niektórych szkołach akademickich.
Dz.U. 1949 nr 29 poz. 212 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1948 nr 62 poz. 485 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 r. o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych.
Dz.U. 1948 nr 57 poz. 456 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o przejściu na własność Państwa niektórych lasów i innych gruntów samorządowych.
Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 170 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1947 nr 72 poz. 456 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 listopada 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1947 nr 66 poz. 402 uchylony Dekret z dnia 28 października 1947 r. w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1947 nr 38 poz. 184 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie wykonania art. 10 dekretu z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 140 uchylony Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe.
Dz.U. 1947 nr 31 poz. 130 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 marca 1947 r. o zmianach organizacji i zakresie działania naczelnych władz administracyjnych.
Dz.U. 1947 nr 24 poz. 95 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów Służby Bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa, 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym, 9) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia oraz 10) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.
Dz.U. 1947 nr 19 poz. 77 uchylony Dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1947 nr 16 poz. 62 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa.
Dz.U. 1947 nr 2 poz. 7 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1946 r. o podwyższeniu dolnej granicy zdolności zatrudnienia przejmowanych na własność Państwa przedsiębiorstw w przemysłach wyrobów niepowszechnego użytku, bądź mało zmechanizowanych, bądź o charakterze pionierskim i sezonowym.
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 395 uchylony Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 72 poz. 394 obowiązujący Dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o zmianie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 390 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1946 r. o trybie postępowania przy przekazywaniu samorządowi terytorialnemu oraz organizacjom spółdzielczym przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389 uchylony Dekret z dnia 6 grudnia 1946 r. o przekazywaniu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 343 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1946 r. w przedmiocie określenia wielkich i średnich przedsiębiorstw przemysłu włókienniczego.
Dz.U. 1946 nr 62 poz. 342 obowiązujący Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami.
Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 lipca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1946 nr 34 poz. 209 uznany za uchylony Dekret z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Odbudowy oraz Ziem Odzyskanych - o określeniu osób, których majątek przechodzi na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego oraz Komunikacji o określeniu trybu ujawnienia w księgach hipotecznych, rejestrach handlowych i innych rejestrach publicznych przejścia na własność Państwa i osób prawnych prawa publicznego przedsiębiorstw, nieruchomości i praw hipotekowanych.
Dz.U. 1946 nr 17 poz. 115 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu, Żeglugi i Handlu Zagranicznego, Aprowizacji i Handlu, Komunikacji, Poczt i Telegrafów oraz Ziem Odzyskanych o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa.
Dz.U. 1946 nr 13 poz. 87 uchylony Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu.
Dz.U. 1946 nr 3 poz. 17 obowiązujący Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej.
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279 obowiązujący Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.
Dz.U. 1945 nr 23 poz. 135 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 czerwca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1945 nr 13 poz. 72 akt jednorazowy Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.
Dz.U. 1945 nr 10 poz. 51 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1945 nr 3 poz. 13 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1944 nr 15 poz. 82 uchylony Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.
Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17 akt posiada tekst jednolity Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Dz.U. 1939 nr 49 poz. 314 Ustawa z dnia 25 maja 1939 r. o zmianie ustawy o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1939 nr 31 poz. 205 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 66 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940.
Dz.U. 1939 nr 12 poz. 65 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1938 nr 9 poz. 56 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. o ustaleniu na rok 1938 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1938 nr 6 poz. 34 Ustawa z dnia 15 stycznia 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczaniu na cele kolejowe.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 109 Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o sprzedaży i zamianie niektórych nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1937 nr 10 poz. 74 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1936 nr 77 poz. 544 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 września 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 527 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Dz.U. 1936 nr 72 poz. 516 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu imiennego nieruchomości podlegających wykupowi przymusowemu.
Dz.U. 1936 nr 56 poz. 407 Ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 220 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wywłaszczaniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 219 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o uregulowaniu stanu prawnego niektórych gruntów, wywłaszczonych na cele obrony Państwa.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 777 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wywłaszczaniu na cele kolejowe.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 776 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. - Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowem.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 242 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o wynagrodzeniu za grunty, wywłaszczane na rzecz gminy.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 250 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o wykupie przez dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz gruntów czynszowych w miastach i miasteczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 293 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 marca 1926 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrębie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 2 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 grudnia 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 984 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie wywłaszczenia terenów dla potrzeb lotniska w Dęblinie.
Dz.U. 1927 nr 111 poz. 939 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.
Dz.U. 1927 nr 100 poz. 864 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1927 r. o wywłaszczeniu nieruchomości w Będzinie na plac ćwiczeń wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 825 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o zmianie ustępu 10, a) wykazu właścicieli gruntów, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 807 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 803 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. w sprawie parcelacji dóbr Krotoszyńskich i Odolanowskich.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 778 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Bliżyn, na linji kolejowej Skarżysko-Koluszki.
Dz.U. 1927 nr 87 poz. 777 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. w sprawie zmian w załączniku 2 do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 marca 1926 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów do budowy wąskotorowej kolei żelaznej prywatnej użytku publicznego Wiślica-Cudzynowice i Kazimierza Wilak-Posądza.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 612 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 527 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 czerwca 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy strażnicy Korpusu Ochrony Pogranicza we wsi Trojaki.
Dz.U. 1927 nr 51 poz. 457 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Państwowego Monopolu Spirytusowego części parceli w Brześciu nad Bugiem, należącej do Jankla Skorbnika.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 438 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o wywłaszczeniu działki gruntu "Rabsztyn" na rzecz urządzenia targowiska miejskiego w Radzyniu.
Dz.U. 1927 nr 42 poz. 375 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1927 nr 42 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie wynagrodzenia za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1927 nr 32 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów pod rozszerzenie stacji Olechnowicze.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 177 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1927 r. w sprawie czasowego, przymusowego zajęcia terenów pod plac ćwiczeń garnizonu m. Zamość.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 176 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji Kutno.
Dz.U. 1927 nr 16 poz. 119 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1927 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów włościan wsi Płyćwia i Maków w pow. skierniewickim i o wywłaszczeniu żwiru i piasku w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 11 poz. 86 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. o wywłaszczeniu gruntów prywatnych potrzebnych Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie do założenia hałdy w przestrzeni leżącej na północno-północny wschód od szybu "Bahn" w Chorzowie.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 612 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę przystanku Kadzidło państwowej kolei wąskotorowej Grabowo-Ostrołęka-Myszyniec.
Dz.U. 1926 nr 106 poz. 611 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 października 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów przy stacji Chełm dla potrzeb Kolei Państwowych.
Dz.U. 1926 nr 103 poz. 599 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Świętomarzy, powiatu iłżeckiego.
Dz.U. 1926 nr 101 poz. 583 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 września 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Łukowej, pow. jędrzejowskiego.
Dz.U. 1926 nr 93 poz. 539 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod rozbudowę stacji granicznej Stołpce.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 347 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa oraz w sprawie zmian zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej Warszawa Młociny-Łomianki i zarządzenia z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 247 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei górniczo-przemysłowej normalno-torowej Sosnowiec-Jęzor.
Dz.U. 1926 nr 39 poz. 242 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu i czasowem zajęciu gruntów do przebudowy części szlaku kolei Skarżysko-Sobów i do budowy mostu kolejowego na Wiśle pod Sandomierzem.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 220 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej prywatnej użytku publicznego z Dąbrowy przez Będzin do Sosnowca.
Dz.U. 1926 nr 36 poz. 219 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego w Siedlcach.
Dz.U. 1926 nr 27 poz. 159 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1926 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów prywatnych pod budowę linji kolejowej "Łomianka - Palmira".
Dz.U. 1926 nr 15 poz. 85 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów prywatnych na przeprowadzenie kolejki linowej z Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie do szybu "Bahn" w Chorzowie oraz do hałdy, leżącej około 1999 m. na północ od tegoż szybu.
Dz.U. 1925 nr 114 poz. 802 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 673 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1925 r. o czasowem przymusowem zajęciu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od 6 posterunku stacji Warszawa Główna Towarowa do wojskowego lotniska na Okęciu pod Warszawą.
Dz.U. 1925 nr 95 poz. 672 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 666 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 665 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów do budowy kolei elektrycznej Warszawa-Młociny-Łomianki.
Dz.U. 1925 nr 94 poz. 664 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu w Jabłonnie, przeznaczonego pod rozbudowę ćwiczebnych torów kolejowych wojskowych i dla odbywania popisów wojskowych oddziałów kolejowych.
Dz.U. 1925 nr 83 poz. 571 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1925 r. o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei państwowej Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.
Dz.U. 1925 nr 68 poz. 483 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 lipca 1925 r. o natychmiastowem zajęciu na rzecz m. st. Warszawy nieruchomości "dawna cegielnia we wsi Czyste", wywłaszczonej dekretem Naczelnika Państwa z dnia 15 lipca 1922 r.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 454 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 czerwca 1925 r. o wywłaszczeniu koniecznych materjałów na użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu i czasowem przymusowem zajęciu gruntu przy stacji kolei w Długim Kącie.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę kolei wąskotorowych Bleiszarlej-Szyb Klotylda oraz Szyb Wyzwolenia-Huta Hubertus.
Dz.U. 1925 nr 38 poz. 258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1925 r. w sprawie wywłaszczenia nieruchomości pod budowę połączeń kolejowych na Górnym Śląsku.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 227 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 marca 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego oraz kościelnego w Wiśniewie, w powiecie siedleckim.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 176 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1925 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia stacji Ciechanów.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 3 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zmianie postanowienia § 2 ustawy o wywłaszczeniu nieruchomości z dnia 11 czerwca 1874 r.
Dz.U. 1924 nr 105 poz. 952 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów dla urządzenia dojazdu do dworca na stacji kolejowej Zagożdżon.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 804 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę półkoszarki na linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 83 poz. 795 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy linji kolejowej Lublin-Rozwadów.
Dz.U. 1924 nr 71 poz. 688 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy stacji kolejowej Jędrzejów.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 617 Ustawa z dnia 20 czerwca 1924 r. w sprawie uwłaszczenia b. czynszowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach: nowogródzkiem, poleskiem, wołyńskiem, okręgu administracyjnym wileńskim, oraz w powiatach: grodzieńskim, wołkowyskim, bielskim, białostockim i sokólskim województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 506 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 maja 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu na założenie obozu lotniczego i miejsca do odbywania popisów lotniczych w Lublinie na Bronowicach.
Dz.U. 1924 nr 44 poz. 463 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1924 r. o wywłaszczeniu na rzecz miasta st. Warszawy posesji "Mokotów nr hip. 42" w celu uporządkowania ulicy Puławskiej w Warszawie.
Dz.U. 1924 nr 41 poz. 436 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza grzebalnego we wsi Górka Pabjanicka.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 381 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 1924 r. o wywłaszczeniu gruntu pod budowę magazynów amunicyjnych obozu warownego Wilno.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 365 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wywłaszczenia gruntu pod budowę ośrodka oporu bataljonowego dla obozu warownego Wilno.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 364 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wywłaszczenia placu pod budowę magazynu technicznego obozu warownego Wilno.
Dz.U. 1924 nr 26 poz. 261 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 marca 1924 r. o wywłaszczeniu gruntów pod budowę publicznej szkoły powszechnej we wsi Irządze, powiatu włoszczowskiego.
Dz.U. 1924 nr 18 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lutego 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej, zmienione ustawą z dnia 16 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 725 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 646 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1923 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy warsztatów parowozowych i odlewni w Końskich.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 949 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Bychawce.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 948 Dekret z dnia 15 listopada 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz założenia nowego cmentarza we wsi Ostrówku.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 896 Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza i budowy kościoła we wsi Wielączy.
Dz.U. 1922 nr 98 poz. 895 Dekret z dnia 20 października 1922 r. o wywłaszczeniu posesji na rzecz kościoła parafialnego N. Marji Panny w Siedlcach.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 821 Dekret z dnia 9 października 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy państwowej kolei wąskotorowej Staszów-Szczucin.
Dz.U. 1922 nr 88 poz. 784 Dekret z dnia 28 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy normalnotorowej bocznicy kolejowej od stacji Zgierz do fabryk, należących do Spółki Akcyjnej "Przemysł Chemiczny w Polsce".
Dz.U. 1922 nr 78 poz. 701 Dekret z dnia 9 września 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Radomsku.
Dz.U. 1922 nr 73 poz. 658 Dekret z dnia 29 sierpnia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Szydłowiec-Chewiska.
Dz.U. 1922 nr 60 poz. 543 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 20 lipca 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu w przedmiocie wywłaszczania lub zajmowania gruntów i materjałów do budowy i utrzymania dróg publicznych.
Dz.U. 1922 nr 56 poz. 502 Dekret z dnia 15 lipca 1922 r. o wywłaszczeniu nieruchomości we wsi Czyste i Mokotowie na rzecz gminy m. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 446 Dekret z dnia 19 czerwca 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Skierniewice.
Dz.U. 1922 nr 47 poz. 408 Dekret z dnia 14 czerwca 1922 r. o wywłaszczeniu rzeźni końskiej w Grochowie na rzecz gminy m. st. Warszawy.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 375 Dekret z dnia 1 czerwca 1922 r. o wywłaszczeniu na rzecz Gminy m. Łodzi gruntu pod przeprowadzenie ulicy.
Dz.U. 1922 nr 36 poz. 305 Dekret z dnia 5 maja 1922 r. o wywłaszczeniu gruntu na kopalnię balastu na rzecz kolei wąskotorowej użytku publicznego Piaseczno-Czersk.
Dz.U. 1922 nr 35 poz. 295 Dekret z dnia 5 maja 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rozbudowę warsztatów kolejowych w Pruszkowie.
Dz.U. 1922 nr 25 poz. 208 Dekret z dnia 29 marca 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz komitetu budowy kolonji leczniczej imienia rektora Dr. med. Józefa Brudzińskiego dla dzieci zołzowatych przy zdroju w Busku.
Dz.U. 1922 nr 25 poz. 207 Dekret z dnia 29 marca 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Zarządu Polskich Kolei Państwowych celem eksploatacji żwirowni przy stacji Koszary na linji Kowel-Chełm.
Dz.U. 1922 nr 14 poz. 120 Dekret z dnia 18 lutego 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz kolei państwowych przy stacji Zagożdżon.
Dz.U. 1922 nr 4 poz. 18 Dekret z dnia 5 stycznia 1922 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei wąskotorowej Krzywda - Huta Dąbrowa.
Dz.U. 1921 nr 107 poz. 781 Dekret z dnia 7 grudnia 1921 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Szańcu.
Dz.U. 1921 nr 91 poz. 673 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 9 września 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości w przedmiocie ustalania i wypłaty dzierżawcom i administratorom poręczającym odszkodowań za poczynione w b. dobrach donacyjnych nakłady i inwestycje.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości i ograniczenia praw własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego mocy obowiązującej dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1921 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 520 Dekret z dnia 22 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz Polskiej Kolei Państwowej gruntów dla celów eksploatacji żwirowni Słomków gminy Skierniewki powiatu Skierniewickiego.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 453 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza w mieście Płocku.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 452 Dekret z dnia 1 sierpnia 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntu pod budowę ulicy.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 451 Dekret z dnia 28 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Warszawy gruntów pod urządzenie targowiska dla hurtowego handlu warzywami.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 450 Dekret z dnia 19 lipca 1921 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. Łodzi gruntów pod budowę ulic oraz urządzeń użyteczności publicznej.
Dz.U. 1921 nr 9 poz. 45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 769 Dekret z dnia 7 grudnia 1920 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Piotrkowie.
Dz.U. 1920 nr 110 poz. 729 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 19 listopada 1920 r. o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz budowy kanału żeglugi Bug-Warszawa.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 709 Dekret o wywłaszczeniu gruntów pod budowę kolei wąskotorowej Sochaczew-Tułowice- Wyszogród.
Dz.U. 1920 nr 108 poz. 708 Dekret o wywłaszczeniu gruntu na rzecz cmentarza grzebalnego w Lisowie.
Dz.U. 1920 nr 103 poz. 682 Ustawa z dnia 26 października 1920 r. w sprawie zmiany art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie dóbr donacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 70 poz. 464 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. w sprawie rozszerzenia pełnomocnictw Ministra Przemysłu i Handlu do wywłaszczania ziemi i powierzchni gruntów dla celów górniczych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.
Dz.U. 1920 nr 55 poz. 338 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowego zajęcia składów kolejowych na Placu Broni w Warszawie.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 329 Dekret Naczelnika Państwa o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Państwowej kopalni siarki w Posądzy i miedzi w Miedzianej Górze po Kielcami.
Dz.U. 1920 nr 45 poz. 274 Dekret o wywłaszczeniu gruntów na rzecz budowy kolei państwowych: I. Łódź-Kutno-Płock, II. Płock-Sierpc z przebudową wąskotorowej linji Nasielsk-Sierpc, oraz III. Kutno-Strzałków.
Dz.U. 1920 nr 43 poz. 264 Rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek.
Dz.U. 1920 nr 11 poz. 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1920 r. w przedmiocie powtórnego odroczenia terminu wyjaśnienia i zdecydowania, jakie wywłaszczenia nieruchomości na użytek dróg komunikacyjnych, dokonane przez b. władze okupacyjne, pozostają nadal w swej mocy.
Dz.U. 1919 nr 77 poz. 439 akt jednorazowy Dekret Naczelnika Państwa o wywłaszczeniu gruntów na rzecz przebudowy węzła kolejowego warszawskiego.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 425 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przedłużenia terminu wyjaśnienia i zdecydowania, które z wywłaszczeń, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych, mają być utrzymane w mocy.
Dz.U. 1919 nr 72 poz. 423 Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie dóbr donacyjnych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 162 Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej.
M.P. 1996 nr 50 poz. 469 uchylony Zarządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 sierpnia 1996 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.
M.P. 1995 nr 8 poz. 113 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do przygotowania projektu ustawy o rekompensatach za nieruchomości przejęte z naruszeniem prawa po roku 1944.
M.P. 1993 nr 48 poz. 463 uchylony Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1992 nr 9 poz. 65 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1991 nr 11 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 20 marca 1991 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1975 nr 34 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała nr 202 Rady Ministrów z dnia 23 października 1975 r. w sprawie odszkodowań z tytułu przejęcia na własność Państwa wód płynących.
M.P. 1974 nr 21 poz. 122 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 1974 r. w sprawie trybu postępowania z depozytami stanowiącymi sprzęt i ekwipunek wojskowy albo przedmioty, których posiadanie wymaga zezwolenia.
M.P. 1970 nr 39 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Finansów oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 17 listopada 1970 r. w sprawie zwolnień od opłat oraz dokonywania rozliczeń związanych z przekazywaniem nieruchomości na terenie gromad.
M.P. 1962 nr 30 poz. 130 uchylony Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 stycznia 1962 r. zmieniające zarządzenie z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przyznawania tytułu mistrza.
M.P. 1962 nr 30 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1959 nr 43 poz. 197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1959 r. w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi.
M.P. 1957 nr 6 poz. 40 uchylony wykazem Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania bocznic kolejowych nie posiadających charakteru użytku publicznego właściwym ich użytkownikom.
M.P. 1954 nr 88 poz. 990 uchylony wykazem Instrukcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 września 1954 r. w sprawie postępowania w zakresie likwidacji trwałych urządzeń sportowych.
M.P. 1953 nr 81 poz. 958 Uchwała nr 634 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. w sprawie przejęcia na własność państwa zakładu społecznego służby zdrowia pod nazwą "Szpital św. Józefa" (im. Teodora Dunina) w Kamieńcu Ząbkowickim.
M.P. 1952 nr 89 poz. 1377 Uchwała nr 867 Rady Ministrów z dnia 10 października 1952 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa zakładu społecznego służby zdrowia pod nazwą "Szpital św. Józefa" w Nowej Soli.
M.P. 1952 nr 29 poz. 421 Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa Zakładu Leczniczego we Wleniu.
M.P. 1951 nr 97 poz. 1373 Uchwała nr 788 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1951 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych domów małych dzieci.
M.P. 1950 nr 91 poz. 1128 Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1950 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa Szkoły Pielęgniarstwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
M.P. 1950 nr 17 poz. 171 Uchwała Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych sanatoriów dla chorych na gruźlicę.
M.P. 1949 nr 83 poz. 1013 Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa szkół pielęgniarstwa, położnych i piastunek utrzymywanych przez stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż", Zakład Ubezpieczeń Społecznych, związki samorządu terytorialnego i inne osoby prawne.
M.P. 1949 nr 68 poz. 884 Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych szpitali.
M.P. 1948 nr 30 poz. 111 akt jednorazowy Orzeczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw uzdrowiskowych Rabka-Zdrój, Szczawnica i Żegiestów-Zdrój na własność Państwa.
M.P. 1935 nr 7 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Warszawie na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 6 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsiach Zielkowice i Wygoda na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 5 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w powiecie pińskim na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 4 poz. 4 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w lesie Kabackim dóbr Wilanów na cele wojskowe.
M.P. 1935 nr 3 poz. 2 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Powursk na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 291 poz. 400 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1934 r. w sprawie zmian w zarządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Spółki Akcyjnej "Elektryczne Koleje Dojazdowe" w Warszawie pod budowę kolei elektrycznej użytku publicznego z Warszawy przez Grodzisk do Żyrardowa.
M.P. 1934 nr 247 poz. 303 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 października 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa dla przebudowy kolei Podbrodzie - Królewszczyzna
M.P. 1934 nr 210 poz. 280 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntu we wsi Dubowo.
M.P. 1934 nr 209 poz. 279 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów w Białymstoku.
M.P. 1934 nr 208 poz. 275 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę portu lotniczego użytku publicznego w Nowosiółkach pod Wilnem.
M.P. 1934 nr 207 poz. 274 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów we wsi Zagórze i w majątku Torczyce.
M.P. 1934 nr 207 poz. 273 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu we Włocławku na cele wojskowe.
M.P. 1934 nr 186 poz. 245 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi w Wilnie.
M.P. 1934 nr 178 poz. 239 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla przebudowy kolei wąskotorowej Dukszty - Druja.
M.P. 1934 nr 175 poz. 233 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa na budowę drogi w Wilnie.
M.P. 1934 nr 146 poz. 194 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 czerwca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Kutnie na potrzeby wojskowe
M.P. 1934 nr 143 poz. 190 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na drogę Nowe Obłuże- Babi Dół pod Gdynią
M.P. 1934 nr 115 poz. 158 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej użytku publicznego od stacji Druskieniki do Zdrojowiska Druskieniki
M.P. 1934 nr 101 poz. 144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na cele wojskowe gruntów w gminie Rudak.
M.P. 1934 nr 87 poz. 129 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa-Radom.
M.P. 1934 nr 86 poz. 128 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów folwarku Bruss.
M.P. 1934 nr 85 poz. 127 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa na cele wojskowe gruntów we wsi Sadków i w kolonjach: Nowa Dąbrowa, Długojów Górny i Długojów.
M.P. 1934 nr 73 poz. 111 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi łączącej szosę państwową Lida - Nowogródek z koszarami wojskowemi.
M.P. 1934 nr 72 poz. 108 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 marca 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Grajewie na potrzeby wojskowe.
M.P. 1934 nr 43 poz. 60 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1934 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla przedłużenia bocznicy kolejowej w Kowlu
M.P. 1934 nr 28 poz. 43 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów we wsi Mierzwiączka, w powiecie puławskim, na cele wojskowe
M.P. 1934 nr 28 poz. 42 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1934 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1933 r. ustalającej wynagrodzenie za grunt w Suwałkach, wywłaszczony na potrzeby wojskowe
M.P. 1934 nr 10 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o wywłaszczeniu gruntu, zajętego pod strzelnicę szkolną w Starogardzie.
M.P. 1934 nr 3 poz. 9 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod przebudowę kolei wąskotorowej Dąbie Kolskie-Sompolno.
M.P. 1934 nr 3 poz. 8 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji kolejowej Krzywda.
M.P. 1933 nr 296 poz. 328 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 grudnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów pod budowę odgałęzienia kolei elektrycznej użytku publicznego Warszawa - Grodzisk
M.P. 1933 nr 269 poz. 294 Sprostowanie Redakcji "Monitora Polskiego" do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Warszawa - Radom.
M.P. 1933 nr 266 poz. 292 Sprostowanie Redakcji "Monitora Polskiego" do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 262 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolietj z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Powursku na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 262 poz. 289 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Lidzie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1933 nr 261 poz. 287 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu na rzecz gminy m. st. Warszawy pod regulację ulicy Płockiej w Warszawie.
M.P. 1933 nr 261 poz. 286 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 listopada 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla lotniska w Małaszewiczach.
M.P. 1933 nr 248 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 października 1933 o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntów pod regulację ulicy Chmielnej w Warszawie.
M.P. 1933 nr 239 poz. 260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla przebudowy odcinka drogi państwowej Chojnice-Tczew w Sucuminie, w powiecie starogardzkim.
M.P. 1933 nr 185 poz. 219 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy kolejowej do koszar wojskowych we Włodzimierzu.
M.P. 1933 nr 183 poz. 216 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 sierpnia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa pod budowę mostu na rzecze Zielkówce w Łowiczu.
M.P. 1933 nr 179 poz. 215 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 sierpnia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Brześciu n. Bugiem na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę koszar 35 pułku piechoty.
M.P. 1933 nr 177 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 lipca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kraków-Miechów.
M.P. 1933 nr 132 poz. 174 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 czerwca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby rozwoju węzła kolejowego Dęblin
M.P. 1933 nr 61 poz. 78 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 marca 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę trójkąta do obracania parowozów na stacji kolejowej Kielce-Herbskie
M.P. 1933 nr 37 poz. 49 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1933 r. o wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy gruntu pod rozszerzenie ulicy Polnej.
M.P. 1933 nr 28 poz. 39 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu rozszerzenia przystanku kolejowego Sarnów na linji Łuków - Dęblin.
M.P. 1933 nr 27 poz. 38 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1933 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Radomiu na rzecz Skarbu Państwa na potrzeby wojska.
M.P. 1933 nr 17 poz. 22 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa , w celu przeniesienia części trasy kolei wąskotorowej Miechów- Działoszyce poza obręb wsi Zbigały.
M.P. 1933 nr 10 poz. 12 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 stycznia 1933 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu przebudowy przystanku kolejowego Okrzeja.
M.P. 1933 nr 8 poz. 7 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Suwałkach na potrzeby wojskowe.
M.P. 1933 nr 8 poz. 6 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno.
M.P. 1932 nr 295 poz. 344 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1932 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1932 r. ustalającej wynagrodzenie za nieruchomość Nr. hip. 1501/Praga, położoną przy ul. Strzeleckiej w Warszawie na Pradze wywłaszczoną od Pinkusa Mirabela na rzecz gminy m. st. Warszawy, celem rozszerzenia ulicy Strzeleckiej.
M.P. 1932 nr 287 poz. 335 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 grudnia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach
M.P. 1932 nr 271 poz. 312 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu w Sławkowszczyźnie na rzecz Skarbu Państwa pod budowę mostu kolejowego na rzece Huczwie, na linji wąskotorowej Gozdów-Wojsławice
M.P. 1932 nr 269 poz. 310 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1932 r. o wywłaszczeniu gruntu na rzecz gminy Serniki w powiecie lubartowskim.
M.P. 1932 nr 252 poz. 280 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 października 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Wilnie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1932 nr 223 poz. 256 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia Nr 3
M.P. 1932 nr 210 poz. 243 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 września 1932 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę półkoszarek dla mijanek "Ługi" i "Pisary" na linji kolejowej Skarżysko Kamienna - Rozwadów.
M.P. 1932 nr 197 poz. 230 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 197 poz. 229 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 1932 r. o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolejki wąskotorowej w Wilnie.
M.P. 1932 nr 159 poz. 194 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lipca 1932 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa w celu przebudowy stacji kolejowej Łapiguz
M.P. 1932 nr 127 poz. 158 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 maja 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę dróg w Wilnie.
M.P. 1932 nr 117 poz. 147 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 maja 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów w Wilnie na cele zakwaterowania wojska.
M.P. 1932 nr 59 poz. 69 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu w Wołkowysku na potrzeby wojskowe.
M.P. 1932 nr 45 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. o wywłaszczeniu nieruchomości pod budowę wąskotorowej kolei państwowej Kopalnia "Kessel" - Sucha Góra
M.P. 1932 nr 8 poz. 10 Zarządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 8 stycznia 1932 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Kunowie, gminie Kunów, powiatu opatowskiego.
M.P. 1932 nr 1 poz. 1 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz urządzenia targowiska w osadzie Piaski.
M.P. 1931 nr 235 poz. 321 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 o zmianie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele zakwaterowania wojska w Stawach pod Dęblinem.
M.P. 1931 nr 235 poz. 320 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 października 1931 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz firm: "Zaklady Ceramiczne Izaak Schein" w Myszkowie i "L.Sojka, Fabryka Cegły Ogniotrwałej st. Myszków" pod bocznicę normalnotorową od stacji kolejowej Myszków do fabryki "L.Sojka".
M.P. 1931 nr 228 poz. 311 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 r. w sprawie wywłaszczenia nieruchomości w Grudziądzu na cele wojskowe
M.P. 1931 nr 216 poz. 291 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o czasowem przymusowem zajeciu gruntów, położonych we wsi Oszczywilk, w gminie Ryki, w powiecie garwolińskim, w województwie lubelskiem, oraz o wywłaszczeniu żwiru w zajętych gruntach na użytek kolei państwowych.
M.P. 1931 nr 215 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa dla budowy trójkąta dla obracania parowozów na stacji kolejowej Maniewicze.
M.P. 1931 nr 214 poz. 288 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1931 r. o wywłaszczeniu przymusowym gruntu na rzecz Skarbu Państwa do przebudowy stacji kolei normalnotorowej Werbkowice.
M.P. 1931 nr 172 poz. 251 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi obwodowej w Wilnie.
M.P. 1931 nr 169 poz. 244 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1931 r. w sprawie czasowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Różan
M.P. 1931 nr 138 poz. 206 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1931 r. o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia cmentarza grzebalnego rzymsko - katolickiej parafji w Lipniszkach powiatu lidzkiego
M.P. 1931 nr 54 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 marca 1931 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa do przebudowy stacji kolejowej Ryki.
M.P. 1931 nr 42 poz. 69 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele publicznej szkoły powszechnej w gminie Janowo, w powiecie gniewskim, województwie pomorskim
M.P. 1930 nr 287 poz. 403 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolejki wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 286 poz. 401 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntów pod plac ćwiczeń dla garnizonu Ostrołęka
M.P. 1930 nr 283 poz. 389 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę kolei wąskotorowej w Wilnie
M.P. 1930 nr 239 poz. 323 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1930 r. w sprawie wywwłaszczenia gruntów na rzecz rzymsko-katolickiej parafji w Łącznej, w gminie Suchedniów, w powiecie kieleckim
M.P. 1930 nr 232 poz. 316 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod plac ćwiczeń i strzelnicę dla garnizonu Wilno
M.P. 1930 nr 231 poz. 313 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. w sprawie wywłaszczenia 117 ha 6595 m kw. gruntu z majatku Sulbiny Górne, oraz Sulbiny Górne lit. A w powiecie garwolińskim
M.P. 1930 nr 230 poz. 312 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntu na rzecz Skarbu Państwa na cele rozszerzenia szpitala kolejowego św. Wojciecha w Warszawie na Pradze.
M.P. 1930 nr 223 poz. 305 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 września 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Spółki Akcyjnej Cukrowni "Strzyżów" pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji kolejowej Iżów do cukrowni "Strzyżów"
M.P. 1930 nr 205 poz. 290 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu na rzecz gminy m. st. Warszawy części nieruchomości Nr. hip. 5867 i 5866 celem rozszerzenia ulicy Siennej
M.P. 1930 nr 197 poz. 281 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 sierpnia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntu z majątku Rybiszki w Wilnie na cele zakwaterowania wojska
M.P. 1930 nr 174 poz. 264 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lipca 1930 r. o wywłaszczeniu przymusowem gruntów na rzecz Skarbu Państwa do budowy kolei Herby - Inowrocław i łącznie z linjami kolejowemi: Warszawa - Kalisz i Kutno - Strzałkowo
M.P. 1930 nr 157 poz. 240 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę drogi od stacji kolejowej w Jastarni do portu w gm. Bór oraz drogi od stacji kolejowej Kolibki - Orłowo do kąpieliska Orłowo w powiecie morskim, w województwie pomorskim
M.P. 1930 nr 141 poz. 213 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 czerwca 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę bocznicy normalnotorowej od stacji Wilno-Towarowa do składów Intendentury Wilno przy ul. Legionowej
M.P. 1930 nr 118 poz. 178 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę wodotłoczni na stacji kolejowej Łanowce
M.P. 1930 nr 117 poz. 176 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę stacji kolejowej Kutno
M.P. 1930 nr 112 poz. 163 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 maja 1930 r. o wywławszczeniu gruntów na rzecz targowiska w osadzie Bobisk
M.P. 1930 nr 111 poz. 161 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 maja 1930 r. o przymusowem wywłaszczeniu na rzecz gminy m.st. Warszawy nieruchomości Nr. hip. 1501/Praga, celem rozszerzenia ulicy Strzeleckiej
M.P. 1930 nr 83 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów pod budowę bocznicy kolejowej na Czechowszczyźnie pod Grodnem
M.P. 1930 nr 71 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. o wywłaszczeniu gruntów pod Pomocniczą Składnicę Uzbrojenia nr 3
M.P. 1930 nr 69 poz. 106 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów na cele zakwaterowania wojska w stawach pod Dęblinem
M.P. 1930 nr 59 poz. 88 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1930 r. o przymusowym wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei państwowej Łuck-Stojanów
M.P. 1930 nr 59 poz. 86 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla budowy gazowni i elektrowni miejskich w Toruniu
M.P. 1930 nr 39 poz. 66 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lutego 1930 r. w sprawie czasowego przymusowego zajęcia gruntu pod strzelnicę garnizonu Garwolin
M.P. 1930 nr 35 poz. 61 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lutego 1930 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1925 r. o wywłaszczeniu gruntu, przeznaczonego pod budowę strzelnicy szkolnej dla garnizonu Grodno
M.P. 1930 nr 32 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie wywłaszczenia gruntów dla budowy strzelnicy wojskowej w Zbrudzewie w powiecie śremskim, w województwie poznańskim