Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-07-26
Data wydania:
1996-05-30
Data wejścia w życie:
1996-08-26
Data uchylenia:
2015-10-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (4)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (16)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (23)
Akty uchylające (1)