This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1996-10-07
Date of announcement:
1996-08-30
Date of entry into force:
1997-01-08
Date of binding force:
1997-01-08
Previous titles:
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
Remarks:
Z dniem 15 stycznia 2003 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (na podst. Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055) Przepisy art. 4, 25, 39, 48-50, 63 i 70-73 oraz rozdziału 2 działu IV wchodzą w życie z dniem 22 października 1996 r. Zmiana art. 24 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1387) obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - "o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników" - Dz. U. z 2016 r. poz. 2260
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
  • RADA MINISTRÓW
Amended acts (10)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (5)
References (4)
Executory orders (135)
Judgement of the Constitutional Tribunal (4)
Information on the consolidated act (8)
Amending acts (60)
European directives (6)