There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1997-11-24
Date of announcement:
1997-09-04
Date of entry into force:
1997-12-09
Date of binding force:
1997-12-09
Date of repeal:
2000-07-27
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
Amended acts (6)
References (9)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)