Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-01-18
Data wydania:
1991-01-05
Data wejścia w życie:
1991-01-01
Data uchylenia:
1999-01-01
Uwagi:
obowiązuje w zakresie zmiany Dz.U. z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
  • MIN. KIEROWNIK CENTRALNEGO URZĘDU PLANOWANIA
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (157)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (32)
Akty uchylające (1)