Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-11-13
Data wydania:
1997-08-29
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Uwagi:
Art. 22 par. 6, art. 28 par. 3, art. 46 par. 3, art. 48 par. 3, art. 56 par. 3, art. 58, art. 67 par. 3, art. 79 par. 3, art. 82 par. 3, art. 83, art. 84 par. 2, art. 87 par. 5, art. 119, art. 196 par. 4, art. 283 par. 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzą w życie z dniem 13 listopada 1997 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. FINANSÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • RADA MINISTRÓW
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (9)
Akty uznane za uchylone (62)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (639)
Orzeczenie TK (23)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (210)
Dyrektywy europejskie (4)