Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-09-10
Data wydania:
1991-07-26
Data wejścia w życie:
1992-01-01
Uwagi:
przedłużenie terminu do wpłaty podatku, o którym mowa w art. 30da ust. 14 - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochoców z niezrealizowanych zysków (Dz. U. poz. 1204)
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
  • MIN. FINANSÓW
Akty zmienione (14)
Akty uchylone (15)
Akty uznane za uchylone (26)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (284)
Orzeczenie TK (26)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (416)
Dyrektywy europejskie (7)