Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1995-11-27
Data wydania:
1995-10-26
Data wejścia w życie:
1995-12-28
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Uwagi:
Przepisy art. 35, 38 i 39 weszły w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. Zmiana tytułu ustawy "o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego" Dz. U. z 1999 r. Nr 108, poz. 1226, art. 1 pkt 1 z dniem 12 stycznia 2000 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
  • PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (6)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (70)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (52)