Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2002-12-17
Date of announcement:
2002-11-23
Date of entry into force:
2003-01-01
Date of binding force:
2003-01-01
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (10)
References (5)