There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2002-03-20
Date of announcement:
2002-03-01
Date of entry into force:
2002-04-01
Date of binding force:
2002-04-01
Remarks:
Art. 31 wchodzi w życie z dniem 20 marca 2002 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r., art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62 pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 20 marca 2002 r., art. 1 ust. 1 pkt 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 i art. 10 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2002 r., art. 50 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2002 r., art. 2 ust. 3, art. 36 pkt 1, 2 i 4, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r., art. 2 ust. 1, art. 19 pkt 3, art. 46 pkt 1 i 4, art. 52 pkt 2 oraz pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 33a ust. 1 pkt 9 oraz art. 63 pkt 3 i pkt 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
The legislative process (1)
Amended acts (56)
Repealed acts (4)
Acts deemed repealed (20)
References (12)
Amending acts (23)