Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-11-20
Data wydania:
1997-08-22
Data wejścia w życie:
1999-01-01
Data uchylenia:
2004-06-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Akty zmienione (3)
Odesłania (5)
Akty wykonawcze (4)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)