Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1997-08-19
Data wydania:
1997-06-20
Data wejścia w życie:
1998-01-01
Uwagi:
Art. 49 ust. 2 pkt 5, 80, 99 i 109 ust. 4 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r. art. 39 ust. 3 i art. 85 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a), art. 77, 87, 88, 90-98 i 100-108 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h traci moc z dniem 4 czerwca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (664)
Orzeczenie TK (12)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (202)
Dyrektywy europejskie (17)