Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2018-05-22
Data wydania:
2018-05-09
Data wejścia w życie:
2018-06-04
Uwagi:
art. 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 2) art. 2 pkt 1, 2 i 4?11 wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2018 r.; 3) art. 2 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.; 4) art. 6 wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty zmieniające (5)