Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2012-08-22
Date of announcement:
2012-07-13
Date of entry into force:
2013-01-01
Date of binding force:
2013-01-01
Remarks:
art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 2 oraz art. 57 ust. 2 i 3 wchodza w życie z dniem 23 sierpnia 2012 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU REGIONALNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
The legislative process (1)
Amended acts (52)
Acts deemed repealed (1)