Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2008-12-18
Data wydania:
2008-11-21
Data wejścia w życie:
2009-03-19
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (10)
Informacja o tekście jednolitym (7)
Akty zmieniające (21)
Dyrektywy europejskie (2)