Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2020-12-01
Data wydania:
2020-10-28
Data wejścia w życie:
2021-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 15 w zakresie: a) art. 27a wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., b) art. 27b i art. 27c wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., c) art. 27d wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., d) art. 27e wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., e) art. 27f wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., f) art. 27g ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., 2) art. 2 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.; 3) art. 4 wchodzi w życie z dniem 18 września 2023.; 4) art. 10 wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.; 5) art. 16 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.; 6) art. 20 wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty wykonawcze (12)
Dyrektywy europejskie (9)