Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-06-28
Data wydania:
2004-05-27
Data wejścia w życie:
2004-07-01
Poprzednie tytuły:
  • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
Uwagi:
Art. 32 ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61 ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7, art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7, art. 236 ust. 2 oraz dział XII wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2004 r. Zmiana tytułu ustawy "o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnym funduszami inwestycyjnymi" - Dz. U. z 2016 r. poz. 615
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (25)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (12)
Akty wykonawcze (69)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (70)
Dyrektywy europejskie (16)