Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-07-16
Data wydania:
2003-05-22
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Data uchylenia:
2016-01-01
Uwagi:
art. 189 oraz art. 249 weszły w życie z dniem 16 lipca 2003 r. uchylono zmianę wynikającą z aktu zmieniającego Dz. U. z 2015 r. poz. 1273
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (8)
Akty uznane za uchylone (18)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (56)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (42)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (6)