Wyszukiwanie

likwidacja

Liczba znalezionych aktów: 172.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 437 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2021 poz. 2071 obowiązujący Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1980 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2021 poz. 1317 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2021 poz. 774 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2020 poz. 1644 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
Dz.U. 2020 poz. 1435 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2019 poz. 2043 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Dz.U. 2019 poz. 693 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
Dz.U. 2019 poz. 381 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2019 poz. 37 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o europejskich partiach politycznych i europejskich fundacjach politycznych
Dz.U. 2018 poz. 2073 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Dz.U. 2018 poz. 2005 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla
Dz.U. 2017 poz. 2148 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2017 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2017 poz. 377 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie likwidacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2259 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2016 poz. 937 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego oraz zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym
Dz.U. 2016 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2015 poz. 1844 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Dz.U. 2015 poz. 1206 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Dz.U. 2015 poz. 410 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2015 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych
Dz.U. 2015 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2015 poz. 143 obowiązujący Ustawa z dnia 22 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2013 poz. 1443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2013 poz. 950 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Dz.U. 2013 poz. 650 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy
Dz.U. 2013 poz. 613 obowiązujący Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 270 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego
Dz.U. 2013 poz. 170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1512 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 341 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1567 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1566 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1565 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy"
Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1442 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"
Dz.U. 2008 nr 118 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń oraz naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego
Dz.U. 2008 nr 43 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych
Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1452 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1379 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 934 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
Dz.U. 2007 nr 3 poz. 28 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Mleczarstwa" w Warszawie
Dz.U. 2007 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1532 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o likwidacji funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Dz.U. 2006 nr 202 poz. 1482 obowiązujący Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 953 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie trybu działania Komisji Weryfikacyjnej w związku z likwidacja Wojskowych Służb Informacyjnych
Dz.U. 2006 nr 120 poz. 827 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych
Dz.U. 2006 nr 64 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 319 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Dz.U. 2006 nr 2 poz. 12 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 165 poz. 1378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1202 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych
Dz.U. 2005 nr 45 poz. 432 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku Kamiennej
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2751 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Beskidzki Instytut Tekstylny" w Bielsku Białej
Dz.U. 2004 nr 247 poz. 2479 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot" w Radomiu
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2280 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Wydobywczego Surowców Mineralnych "Jadwiga" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Dz.U. 2004 nr 224 poz. 2279 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Górniczych ROW w Rybniku w upadłości
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1779 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 676 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle
Dz.U. 2004 nr 52 poz. 518 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" " w Wołominie
Dz.U. 2004 nr 23 poz. 202 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" w Tarnobrzegu
Dz.U. 2004 nr 18 poz. 171 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń
Dz.U. 2004 nr 14 poz. 126 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Stolarki Budowlanej "Stolbud" w Wołominie
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2336 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 230 poz. 2294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Siemianowice" - Zakładu Górniczego "Rozalia" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2197 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Niwka - Modrzejów" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 215 poz. 2117 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego" w Krakowie
Dz.U. 2003 nr 210 poz. 2037 uchylony Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 2003 nr 186 poz. 1821 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1465 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku Kamiennej"
Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1464 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1378 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151 uchylony Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 666 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 485 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie
Dz.U. 2003 nr 25 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń po likwidacji Zakładu Górniczego "Bytom I" Sp. z o.o.
Dz.U. 2003 nr 2 poz. 22 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1960 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1959 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 172 poz. 1409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.
Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1076 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie działania oraz tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 951 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji zakładu górniczego.
Dz.U. 2002 nr 77 poz. 697 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb" w Gliwicach.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 596 obowiązujący Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.
Dz.U. 2002 nr 43 poz. 408 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie likwidatora Głównego Urzędu Ceł.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie <Elektromontaż>" w Warszawie.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1426 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetwórstwa Lnu" w Żyrardowie.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1425 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych" w Stalowej Woli.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1424 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1423 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO" w Łodzi.
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1027 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż" w Warszawie.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 996 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 818 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 740 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie dotacji budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz usuwania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów.
Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 26 uchylony Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1010 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.
Dz.U. 1999 nr 65 poz. 738 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 810 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1998 r. w sprawie trybu tworzenia i likwidacji instytutów Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 409 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych dla górnictwa.
Dz.U. 1998 nr 63 poz. 401 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu likwidacji pracowniczych funduszy emerytalnych, którymi zarządzanie nie zostało przejęte przez inne pracownicze towarzystwa emerytalne, a w szczególności sposobu i terminu składania przez członków funduszy dyspozycji dotyczących sposobu wykorzystania środków zgromadzonych na ich rachunkach.
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 110 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1933 nr 81 poz. 580 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o powierzeniu Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwa sądowego interesów masy likwidacyjnej b. Komitetu Floty Narodowej.
Dz.U. 1933 nr 56 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1933 r. o likwidacji przedsiębiorstw państwowych: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie" i "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach" oraz o utworzeniu i wydzieleniu z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i w Chorzowie".
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 233 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. o likwidacji mienia kasy oszczędnościowo-zapomogowej pracowników Towarzystwa Drogi Żelaznej Fabryczno-Łódzkiej.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 770 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 484 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1931 r. w sprawie likwidacji Państwowych Zakładów Przemysłowo-Szkolnych dla inwalidów w Piotrkowie.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1931 r. o likwidacji Krajowego Patronatu Rękodzieł i Drobnego Przemysłu w b. Tymczasowym Wydziale Samorządowym we Lwowie.
Dz.U. 1930 nr 4 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1929 nr 7 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o uzupełnieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1928 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 377 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
M.P. 2005 nr 60 poz. 801 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2005 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
M.P. 2001 nr 43 poz. 701 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2001 nr 38 poz. 624 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 2000 nr 15 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
M.P. 1981 nr 33 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie likwidacji Instytutu Gospodarki Światowej.
M.P. 1939 nr 164 poz. 403 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie w sprawie roszczeń do mienia b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja".
M.P. 1939 nr 132 poz. 313 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Akc. Tow. Wąskotorowych i Podjazdowych Kolejek "Parowóz", podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności.
M.P. 1939 nr 132 poz. 312 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Towarzystwa Ubezpieczeń St. Petersburskiego", podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających im należności.
M.P. 1938 nr 251 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 października 1938 r. o zniesieniu Urzędu Celnego w Zahaciu oraz zmianie zakresu działania Urzędu Celnego w Wilnie.
M.P. 1938 nr 203 poz. 412 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 sierpnia 1938 r. w sprawie zarządzenia likwidacji Banku Handlowo-Przemysłowego, Spółki Akcyjnej we Włocławku.
M.P. 1937 nr 256 poz. 405 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1937 nr 255 poz. 403 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1937 nr 28 poz. 43 Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej do spraw byłych Rosyjskich Kas Emerytalnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 493 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 492 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. Domu Handlowego "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie, Fabryka farb" (Spółka Akcyjna "Friedrich Bayer i S-ka w Moskwie"), o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu akcjonariuszów do odbioru przypadających im należności
M.P. 1936 nr 276 poz. 491 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Żytomierskiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających na ich rzecz należności
M.P. 1934 nr 192 poz. 253 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1934 nr 185 poz. 244 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 182 poz. 243 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 179 poz. 240 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1934 nr 17 poz. 24 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1932 nr 129 poz. 161 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 129 poz. 160 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1932 nr 77 poz. 109 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu z dnia 26 marca 1932 r. w sprawie odebrania koncesji i likwidacji zakładu zastawniczego p. f.: "Wileńskie Towarzystwo Handlowo-Zastawowe Spólka z ogr. odp. w Wilnie".
M.P. 1931 nr 293 poz. 388 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 267 poz. 363 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 października 1931 r. w sprawie likwidacji Zakładu Ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilno-prawnej w Poznaniu.
M.P. 1931 nr 245 poz. 332 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1931 nr 184 poz. 267 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 266 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 184 poz. 265 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 1931 r.
M.P. 1931 nr 160 poz. 238 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 237 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 236 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 158 poz. 234 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 62 poz. 99 Uchwała Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1931 r.
M.P. 1930 nr 141 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1930 nr 38 poz. 65 Wypis uchwały Komitetu Likwidacyjnego w Poznaniu z dnia 21 października 1929 r.
M.P. 1930 nr 29 poz. 49 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.rosyjskich osób prawnych