There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2016-12-30
Date of announcement:
2016-12-16
Date of entry into force:
2017-01-01
Date of binding force:
2017-01-01
Remarks:
art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; art. 97-99, art. 100 ust. 2 art. 114 ust. 2 i art. 116 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.; art. 19 pkt 32 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ; art. 95 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.
Issuing authority:
 • SEJM
Obligated authority:
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • RADA MINISTRÓW
 • MIN. FINANSÓW
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
The legislative process (1)
Amended acts (94)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (49)
References (5)
Amending acts (3)