Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-04-23
Data wydania:
1991-02-23
Data wejścia w życie:
1991-05-22
Organ wydający:
  • SEJM
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (15)