Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-01-18
Data wydania:
2000-11-29
Data wejścia w życie:
2002-01-01
Uwagi:
Przepisy rozdziału 13 wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2001 r. Przepisy art. 21 ust. 2 i art. 27 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (13)
Akty wykonawcze (242)
Informacja o tekście jednolitym (10)
Akty zmieniające (47)
Dyrektywy europejskie (9)