Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-06-27
Data wydania:
2011-05-13
Data wejścia w życie:
2011-07-01
Uwagi:
art. 1 pkt 11, pkt 21, pkt 29 lit. a, pkt 30, pkt 41, pkt 46 i pkt 50-53 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (9)
Dyrektywy europejskie (4)