Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-08-06
Data wydania:
2004-07-02
Data wejścia w życie:
2004-08-21
Data uchylenia:
2018-04-30
Uwagi:
art. 23-45 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INFORMATYZACJI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (42)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (94)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)