Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-01-15
Data wydania:
2015-12-22
Data wejścia w życie:
2016-01-18
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
  • MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJ RZĄDOWEJ WŁAŚCIWY W SPRAWACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU REGULOWANEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (27)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (29)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (44)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (3)