Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2010-03-26
Data wydania:
2010-03-04
Data wejścia w życie:
2010-04-10
Data uchylenia:
2018-04-30
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (27)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (7)