Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-09-19
Data wydania:
2003-08-27
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2022-08-11
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (6)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (13)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (11)