Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-07-24
Data wydania:
2003-06-12
Data wejścia w życie:
2003-08-24
Data uchylenia:
2013-01-01
Uwagi:
art. 7-12, art. 15 i art. 19 weszły w życie z dniem 8 sierpnia 2003 r.; art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3-5 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.; art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b wszedł w życie z dniem 24 lipca 2003 r. art. 84 pkt 2 lit. c wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (27)
Akty uchylone (7)
Akty uznane za uchylone (5)
Akty wykonawcze (27)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (21)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (2)