Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2011-08-18
Date of announcement:
2011-07-29
Date of entry into force:
2011-09-01
Date of binding force:
2011-09-01
Remarks:
art. 71 ust. 3 wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2011 r, art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5 - 7, pkt 9 lit. a - d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4 - 7 i pkt 16 w zakresie art. 14b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
The legislative process (1)
Amended acts (66)
Acts deemed repealed (1)
References (4)