Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-05-01
Data wydania:
2004-03-31
Data wejścia w życie:
2004-05-16
Data obowiązywania:
2004-05-16
Data uchylenia:
2012-01-01
Uwagi:
Art. 35 ust. 4 stosowało się od dnia 1 maja 2004 r., art. 32 ust. 2 stosowało się od dnia 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (8)
Akty zmieniające (5)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (16)